Bilgi ve İletişim-İlke 13 (İlgili Bilgiyi Kullanır) Odak Noktaları

İLKE 13: İlgili Bilgiyi Kullanır Örgüt, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini destekleyecek ilgili, nitelikli bilgiyi elde eder veya bu bilgiyi üretir ve kullanır. Bilgi, kuruluşun iç kontrol sorumluluklarını amaçlarına ulaşmasına destek olacak bir biçimde yerine getirmesi için gereklidir. Yönetim, iç kontrolün diğer bileşenlerinin işlevlerini yerine getirmesine destek olmak amacıyla hem iç hem de dış kaynaklardan […]

Kontrol Eylemleri-İlke 10 (Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme) Odak Noktaları

İLKE 10 :  Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme  Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri kabul edilebilir düzeylere indirilmesine katkıda bulunacak olan kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir. Odak Noktaları Kontrol eylemleri bir kuruluşun amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir mekanizma işlevi görür ve kuruluşun bu amaçlara ulaşmak için gösterdiği süreçlerin önemli bir parçasıdır. Aşağıda sayılan odak noktaları, bu ilkeye […]

Risk Değerlendirme-İlke 9 (Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 9: Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme Örgüt, iç kontrol sistemini önemli ölçüde etkileyebilecek değişiklikleri belirler ve değerlendirir. Ekonomik, sektörel ve yasal ortamlar değiştikçe, bir kuruluşun liderlik yapısı ve kapsamı, öncelikleri, iş modeli örgütlenmesi, iş süreçleri ve faaliyetlerinin de bu değişime ayak uydurması ve gelişmesi gerekir. Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri […]

Kontrol Ortamı-İlke 3 (Yapı, Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur) Odak Noktaları

İLKE 3: Yapı,  Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur. Odak Noktaları Aşağıda açıklanan odak noktaları, bu ilkeyle ilgili özelliklere vurgu yapar. Kuruluşun Tüm Yapılarını Dikkate Alır. Yönetim Kurulu ve Yönetim, kuruluşların amaçlarına ulaşmasını desteklemek amacıyla, kullanılan birden fazla yapıyı (faaliyet birimleri, […]

Kontrol Ortamı-İlke 1 (Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme) Odak Noktaları

İLKE 1: Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır Odak Noktaları Tepe Yönetimin Etik Yaklaşımını Oluşturur. Yönetim Kurulu ve kuruluşun tüm kademelerindeki yönetim, dürüstlüğün ve etik değerlerin iç kontrol işleyişini desteklemek konusundaki önemini; talimatları, eylemleri ve davranışlarıyla gösterirler. Tepe yönetimin ve kuruluş genelinin etik yaklaşımı, bir […]