İç Denetim Türleri

Mali Denetim: Mali raporlardaki verilerin, Denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin gerçek değeri ile finansman kaynakları ile, varlıklarının yönetimi ile ve tahsis edilen bütçe ödenekleri ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Uygunluk Denetimi: Bir örgütün mali işlemlerinin ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallar ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile incelenmesidir. Yani uygunluk Denetiminin amacı, belli […]

İç Denetçinin Özellikleri

Mesleki şüphecilik Bağımsızlık Doğruda ısrarcı olma İletişim becerileri Sürekli gelişim Meslek örgütlerine üyelik Mesleki sertifikasyon En iyi uygulamaları ve gelişmeleri takip Takipçi olma İç Denetim Makale Kaynakları Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014 Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta […]