İç Denetim Etik Kuralları

1. Dürüstlük  İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. 2.Objektiflik İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî objektiflik sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 3.Gizlilik […]

İç Denetçinin Özellikleri

Mesleki şüphecilik Bağımsızlık Doğruda ısrarcı olma İletişim becerileri Sürekli gelişim Meslek örgütlerine üyelik Mesleki sertifikasyon En iyi uygulamaları ve gelişmeleri takip Takipçi olma İç Denetim Makale Kaynakları Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, theiia.org Vefa Toroslu, TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık, 2014 Davut Pehlivanlı, Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta […]

İç Denetimin Faydaları Nelerdir?

1. İşletme içinde önceden öngörülemeyen ve işletme içi yıkıcı sonuçlar doğurabilecek risklerin önceden tespiti ve gerekli önleme çalışmalarının yapılmasını ve bu tür olumsuzlukların yaratabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlar. 2. Operasyonların, işletmenin prosedürlerine, standartlarına, talimatlarına ve politikalarına uygun olarak etkili ve faydalı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini takip eder. 3.İşletmede hata ve hilelerden kaynaklanacak kayıpların önlenmesini […]