İç Denetim Ve Teftiş Farkları

İç Denetim Teftiş Sistem ve süreç odaklı Şikayet, birey, olay ve işlem odaklı Geleceğe odaklı Geçmişe odaklı Hesap verebilirlik Hesap sorabilirlik Risk odaklı denetim metodolojisi Risk odaklı denetim tekniği yok İyi uygulama örnekleri tekniği Hata örnekleri tekniği Uluslararası standartları var Geçmişe dayalı birikimler var Öncelikli amaç idare faaliyetlerini geliştirme Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Sistem, performans, […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]