İç Denetimin Faydaları Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetimin Şirket faaliyetlerine kattığı değerler nelerdir? İş süreçlerinin verimliliğini nasıl arttırır? Gider ve maliyetlerde nasıl olumlu etki eder? Kimler yönetir? Görevleri nelerdir? Bu sorular ve iç denetim hakkında merak edilen soruların cevabı aşağıdaki yazıda yer alıyor. İç denetim Kuruma nasıl katkı sağlar? İç denetim, Kurumun risk yönetim, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek […]

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 9-11 Mayıs 2018 Dubai Toplantısı

Teolupus Partneri Alp Buluç Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün 9-11 Mayıs 2018’de Dubai’de düzenlenen Rehber Geliştirme Komitesi toplantılarına katıldı. Burj Khalifa, Dubai Müzesi, Küresel Yönetim Kurulu Başkanı Naohiro Mouri ile ve IIA-RGK’de sıkı çalışma. “Temel Özellikleri Vurgulayın. Standartları Yükseltin”  

İç Kontrolde Kısıtlamalar

Etkili bir İç Kontrol Sistemi kuruluşun amaçlarına ulaşacağına dair makul bir güvence verse de, doğal olarak bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu kabul eder. Etkili bir iç kontrol sistemi bile başarısızlığa uğrayabilir. Buna sebep olabilecek kısıtlamalar şunlardan kaynaklanabilir: İç kontrolün ön koşulu olarak oluşturulan amaçların uygunluğu, Karar almada kullanılan insan muhakemesinin yanlış ve yanlı olabileceği gerçeği, Hatalar […]

Devlet Üniversitelerinde İç Kontrol Sisteminin İşleyişine Yönelik Bir Araştırma

Dr. Esin Nesrin CAN Marmara Üniversitesi, SBE Dr. Cem ÇETİN Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkan URI: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1664 ÇOMÜ, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2016 (Cilt 11, Sayı 2) ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelerin, Devlet Üniversiteleri nezdinde oluşturduğu farkındalığın incelendiği çalışma kapsamında, İç Denetim Birim Başkanları’na […]

İç Kontrolü İyi Anlamak

İç kontrol, bir iç denetim faaliyeti veya ön mali kontrol değildir. İç kontrol, yazılı prosedürler ile değil, güçlü bir iç kontrol ortamıyla başlar. İç kontrol, kurumların iç denetçiler veya mali hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yapılması gereken bir iş değildir. İç kontrol sisteminin sahibi yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve iç denetçiler, yönetime bu alanda destek […]

İç Denetim Türleri

Mali Denetim: Mali raporlardaki verilerin, Denetlenen birimin varlık ve yükümlülüklerinin gerçek değeri ile finansman kaynakları ile, varlıklarının yönetimi ile ve tahsis edilen bütçe ödenekleri ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Uygunluk Denetimi: Bir örgütün mali işlemlerinin ve diğer faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallar ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile incelenmesidir. Yani uygunluk Denetiminin amacı, belli […]

İç Denetim İle Risk Yönetimi Arasındaki İlişki

Risk: Bir kurum, birim veya faaliyetin hedeflerine ulaşmasını engelleyen olası tehditlerin potansiyel sonuçlarıdır. Risk Yönetimi: Kurumun karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilerek (yani riskin tanımlanması, ölçülmesi ve öncelik sırasına konması) kabul edilebilir seviyeye (kurumun risk iştahı) indirilecek şekilde gereken cevabın verilmesine ilişkin dinamik bir süreçtir. Risk yönetimi kurumun stratejik yönetiminin merkezinde yer alan önemli bir süreçtir […]

İç Denetim İle İç Kontrol Arasındaki İlişki

Yönetimin temel fonksiyonlarından biri iç kontroldür. Dünyada en çok kabul gören kontrol modeli 1992 yılında geliştirilen COSO iç kontrol çerçevesidir. Bu modelin haricinde Kanada’da CoCo ve İngiltere’de Turnbull Raporu gibi çeşitli raporlar ile bilgi sistemleri alanında COBIT modeli tarzında yaklaşımlar vardır. İç kontrole ilişkin temel bir çerçeve belge olan COSO raporunda iç kontrol şu şekilde […]

İç Denetim Etik Kuralları

1. Dürüstlük  İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. 2.Objektiflik İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî objektiflik sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 3.Gizlilik […]

Aile Şirketlerinin Yadsınan Kahramanı: İşletme Tüzel Kişiliği

Yaşayan bir organizma olan aile şirketi kimdir? Kurumsal dönüşümde ilk işimizin işletme tüzel kişiliğine asasını vermek olduğu düşüncesi ile bu konuyu ele almak istedim. Pat­rondan tüzel kişiliğe asa devri olmadıkça ve bu devir ertelendikçe kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değildir inancın­dayım. Aile şirketlerinde baş rol oyucusu hepimizin bildiği gibi girişimci patrondur. Bunda herkes hemfikir. Peki işletme […]