İç Denetimin Faydaları Hakkında Soru-Cevaplar

İç denetimin Şirket faaliyetlerine kattığı değerler nelerdir? İş süreçlerinin verimliliğini nasıl arttırır? Gider ve maliyetlerde nasıl olumlu etki eder? Kimler yönetir? Görevleri nelerdir? Bu sorular ve iç denetim hakkında merak edilen soruların cevabı aşağıdaki yazıda yer alıyor. İç denetim Kuruma nasıl katkı sağlar? İç denetim, Kurumun risk yönetim, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek […]

İşletmelerde İç Denetim Olmamasının Sakıncaları

İç denetimin işletmelere sağladığı yararların yanında işletmede iç denetimin olmaması ya da var olan iç denetimin etkin kullanılmaması durumunda oluşacak sakıncalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. İşletmenin anında tespit edemediği para ve varlık kaybına neden olur. İşletme yönetiminin, telafisi zor olan hatalı ve yanlış kararlar vermesine sebep olur. İşletmede denetim olmadığı düşüncesi, üst yönetimde ve çalışanlarda hata […]

İç Denetimin Faydaları Nelerdir?

1. İşletme içinde önceden öngörülemeyen ve işletme içi yıkıcı sonuçlar doğurabilecek risklerin önceden tespiti ve gerekli önleme çalışmalarının yapılmasını ve bu tür olumsuzlukların yaratabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesini sağlar. 2. Operasyonların, işletmenin prosedürlerine, standartlarına, talimatlarına ve politikalarına uygun olarak etkili ve faydalı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini takip eder. 3.İşletmede hata ve hilelerden kaynaklanacak kayıpların önlenmesini […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]