İç Kontrol Hakkında Soru-Cevaplar

İç Kontrol Şirketin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Şirket tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller […]

İç Kontrol Bileşenleri-İzleme

1-GİRİŞ İzleme; Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol ilke ve odak noktalarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesidir. İzleme ile Kurumun faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, amaçlarla uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi […]

İç Kontrol Bileşenleri-Bilgi ve İletişim

1. Giriş Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. Bilgi iletişim sistemleri gerektiği gibi işlemediği takdirde yöneticiler ve personel, zamanında ve doğru karar alamama, bunları […]

İç Kontrol Bileşenleri-Kontrol Eylemleri

1-GİRİŞ Kontrol eylemleri, yönetimin, amaçlara ulaşılmasına yönelik riskleri azaltacak talimatlarının uygulanmasını sağlamaya yardımcı olan eylemlerdir. Politikalar ve prosedürler yoluyla belirlenir. 2-KONTROL FAALİYETLERİ İLKELERİ Kurumlar, kontrol eylemlerini uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir. İLKE 11: Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme: Örgüt (*), […]

İç Kontrol Bileşenleri – Risk Değerlendirme

1- GİRİŞ Kurumlar kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir. -Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır. -Gerçekleşme […]

İç Kontrol Bileşenleri-Kontrol Ortamı

1-GİRİŞ COSO modeline göre kontrol ortamı, bir kurumda çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak iç kontrolün diğer bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel bileşenidir. 2-KONTROL ORTAMI İLKELERİ  Kurumlar, kontrol ortamını uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.  İLKE 1: Etik […]

İç Kontrol Bileşenleri Ve İlkeleri

KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük Yönetim Kurulunun Gözetimi Yapı, Yetki ve Sorumlular Oluşturma Yetkinliğe Bağlılık Hesap Verme Sorumluluğu RİSK DEĞERLENDİRME Uygun Amaçlar Belirleme Riskleri Tanımlama ve Analiz Hile Riskini Değerlendirme Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme KONTROL EYLEMLERİ Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme Politika ve Prosedürler Oluşturma […]