Kontrol Ortamı-İlke 1 (Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme) Odak Noktaları

İLKE 1: Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır Odak Noktaları Tepe Yönetimin Etik Yaklaşımını Oluşturur. Yönetim Kurulu ve kuruluşun tüm kademelerindeki yönetim, dürüstlüğün ve etik değerlerin iç kontrol işleyişini desteklemek konusundaki önemini; talimatları, eylemleri ve davranışlarıyla gösterirler. Tepe yönetimin ve kuruluş genelinin etik yaklaşımı, bir […]

İç Kontrol Bileşenleri-Kontrol Ortamı

1-GİRİŞ COSO modeline göre kontrol ortamı, bir kurumda çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak iç kontrolün diğer bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel bileşenidir. 2-KONTROL ORTAMI İLKELERİ  Kurumlar, kontrol ortamını uygularken aşağıda yer alan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin odak noktalarını dikkate alırlar. Aşağıda bu ilkelerden özetle bahsedilmiştir.  İLKE 1: Etik […]