İşletmelerde İç Denetim Olmamasının Sakıncaları

İç denetimin işletmelere sağladığı yararların yanında işletmede iç denetimin olmaması ya da var olan iç denetimin etkin kullanılmaması durumunda oluşacak sakıncalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. İşletmenin anında tespit edemediği para ve varlık kaybına neden olur. İşletme yönetiminin, telafisi zor olan hatalı ve yanlış kararlar vermesine sebep olur. İşletmede denetim olmadığı düşüncesi, üst yönetimde ve çalışanlarda hata […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]