iia üçlü hat modeli, üçlü savunma hattı

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) Ocak 2013 tarihinde yayımladığı ilk Üçlü Savunma Hattını Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniledi. Yeni modelin temel özellikleri şöyle: Üçlü Hat Modeli, kurumların, amaçlara ulaşılmasına ve güçlü bir yönetişimin ve risk yönetiminin sağlanmasına en fazla yardımcı olan yapıları ve süreçleri tanımlamalarına yardımcı olur. Bu model tüm kurumlara […]

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi (Eşgüdüm ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi)

Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat: Bir Güvence Haritası Geliştirilmesi (Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map) adlı ve 2050 sayılı uluslararası iç denetim standardının uygulaması ile ilgili bu rehber, bir güvence haritasının nasıl geliştirileceği, kullanılacağı, güncel tutulacağı ve sonuç olarak güvence açıklarının ve tekrarlarının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Böylece, bu rehber kurumlara güvence sağlayan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmaya […]