Kontrol Ortamı-İlke 5 (Hesap Verebilirliği Uygulama ) Odak Noktaları

İLKE 5: Hesap Verebilirliği Uygulama Örgüt, amaçlar doğrultusunda, bireylerin kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Yapılar, Yetkiler ve Sorumluluklar aracılığı ile Hesap Verebilirliği Uygular- Yönetim ve yönetim kurulu, kuruluş çapında iç kontrol sorumluluklarının yerine getirilmesinde bireylerle iletişim kurmak ve hesapverebilirliği sağlamak […]

Kontrol Ortamı-İlke 2 (Gözetim Sorumluluğunu Yerine Getirme) Odak Noktaları

İLKE 2: Gözetim Sorumluluğunu Yerine Getirir. Yönetim Kurulu, yönetimden bağımsız olduğunu gösterir ve iç kontrolün geliştirilmesi ve performansının gözetimini yerine getirir. Odak Noktaları Aşağıda açıklanan odak noktaları, bu ilkeyle ilgili özelliklere vurgu yapar. Gözetim Sorumluluklarını Belirler Yönetim Kurulu, belirlenmiş gerekliliklere ve beklentilere kıyasla gözetim sorumluluklarını belirler ve üstlenir. Yönetim Kurulu veya eşdeğer bir gözetim organı […]

Kontrol Ortamı-İlke 1 (Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme) Odak Noktaları

İLKE 1: Dürüstlük ve Etik Değerlere Bağlı Olduğunu Gösterme Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır Odak Noktaları Tepe Yönetimin Etik Yaklaşımını Oluşturur. Yönetim Kurulu ve kuruluşun tüm kademelerindeki yönetim, dürüstlüğün ve etik değerlerin iç kontrol işleyişini desteklemek konusundaki önemini; talimatları, eylemleri ve davranışlarıyla gösterirler. Tepe yönetimin ve kuruluş genelinin etik yaklaşımı, bir […]