Kontrol Eylemleri-İlke 11 (Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme) Odak Noktaları

İLKE 11: Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme- Örgüt, amaçlara ulaşmaya destek olmak için teknoloji üzerindeki genel kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir. Odak Noktaları Aşağıda sayılan odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. İş Süreçlerinde Teknolojinin Kullanımı ile Teknoloji Genel Kontrolleri Arasındaki Bağımlılığı Belirler: Yönetim; iş süreçleri, otomatik kontroller ve teknoloji genel kontrolleri […]

Kontrol Eylemleri-İlke 10 (Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme) Odak Noktaları

İLKE 10 :  Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme  Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri kabul edilebilir düzeylere indirilmesine katkıda bulunacak olan kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir. Odak Noktaları Kontrol eylemleri bir kuruluşun amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir mekanizma işlevi görür ve kuruluşun bu amaçlara ulaşmak için gösterdiği süreçlerin önemli bir parçasıdır. Aşağıda sayılan odak noktaları, bu ilkeye […]

Risk Değerlendirme-İlke 9 (Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 9: Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme Örgüt, iç kontrol sistemini önemli ölçüde etkileyebilecek değişiklikleri belirler ve değerlendirir. Ekonomik, sektörel ve yasal ortamlar değiştikçe, bir kuruluşun liderlik yapısı ve kapsamı, öncelikleri, iş modeli örgütlenmesi, iş süreçleri ve faaliyetlerinin de bu değişime ayak uydurması ve gelişmesi gerekir. Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri […]

Risk Değerlendirme-İlke 8 (Hile Riskini Değerlendirme) Odak Noktaları

İLKE 8: Hile Riskini Değerlendirme Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri değerlendirirken hile potansiyelini de göz önünde bulundurur. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. Çeşitli Hile Tiplerini Değerlendirir. Hile değerlendirmesinde, hile ve suistimalin gerçekleşebileceği çeşitli yöntemlerden kaynaklanan hileli raporlama, olası varlık kayıpları ve yolsuzluklar göz önünde bulundurulur. Risk […]

Risk Yönetimi-İlke 7 (Riskleri Tanımlama ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 7: Riskleri Tanımlama ve Analiz Etme Örgüt, kuruluş çapında amaçlara ulaşılmasına ilişkin riskleri tanımlar ve bu riskleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirlemede temel oluşturacak şekilde analiz eder. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. Kuruluş, Bağlı kuruluş, Bölüm, Faaliyet Birimi ve Fonksiyon Seviyelerini Kapsar. Örgüt; kuruluş, bağlı kuruluş, […]

Risk Değerlendirme-İlke 6 (Uygun Amaçlar Belirleme) Odak Noktaları

İLKE 6: Uygun Amaçlar Belirleme-Örgüt, amaçları, amaçlarla ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek yeterli açıklıkta, ayrıntılı olarak belirler. Odak Noktaları: Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. A-Faaliyet Amaçları Yönetimin Tercihlerini Yansıtır- Faaliyetlere ilişkin amaçlar, yönetimin, kuruluşun yapısı, içinde bulunduğu sektöre ilişkin değerlendirmeler ve performansı hakkında tercihlerini yansıtır. Faaliyet […]

Kontrol Ortamı-İlke 5 (Hesap Verebilirliği Uygulama ) Odak Noktaları

İLKE 5: Hesap Verebilirliği Uygulama Örgüt, amaçlar doğrultusunda, bireylerin kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Yapılar, Yetkiler ve Sorumluluklar aracılığı ile Hesap Verebilirliği Uygular- Yönetim ve yönetim kurulu, kuruluş çapında iç kontrol sorumluluklarının yerine getirilmesinde bireylerle iletişim kurmak ve hesapverebilirliği sağlamak […]

Kontrol Ortamı-İlke 4 (Yetkinliğe Bağlı Olduğunu Gösterir) Odak Noktaları

İLKE 4 – Yetkinliğe Bağlı Olduğunu Gösterir. Örgüt Amaçlar doğrultusunda yetkin bireyleri cezbetme, geliştirme ve elinde tutmaya ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Odak Noktaları Politika ve Prosedürleri Oluşturur. Politika ve prosedürler, kuruluşun amaçlarına ulaşmasını desteklemek için gereken yetkinliğe ilişkin beklentileri yansıtır. Politika ve prosedürler; yatırımcıların, düzenleyici […]

Kontrol Ortamı-İlke 3 (Yapı, Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur) Odak Noktaları

İLKE 3: Yapı,  Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur. Odak Noktaları Aşağıda açıklanan odak noktaları, bu ilkeyle ilgili özelliklere vurgu yapar. Kuruluşun Tüm Yapılarını Dikkate Alır. Yönetim Kurulu ve Yönetim, kuruluşların amaçlarına ulaşmasını desteklemek amacıyla, kullanılan birden fazla yapıyı (faaliyet birimleri, […]