Risk Yönetimi-İlke 7 (Riskleri Tanımlama Ve Analiz Etme) Odak Noktaları

İLKE 7: Riskleri Tanımlama ve Analiz Etme Örgüt, kuruluş çapında amaçlara ulaşılmasına ilişkin riskleri tanımlar ve bu riskleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirlemede temel oluşturacak şekilde analiz eder. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. Kuruluş, Bağlı kuruluş, Bölüm, Faaliyet Birimi ve Fonksiyon Seviyelerini Kapsar. Örgüt; kuruluş, bağlı kuruluş, […]

Risk Değerlendirme-İlke 6 (Uygun Amaçlar Belirleme) Odak Noktaları

İLKE 6: Uygun Amaçlar Belirleme-Örgüt, amaçları, amaçlarla ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek yeterli açıklıkta, ayrıntılı olarak belirler. Odak Noktaları: Aşağıdaki odak noktaları, faaliyetler, raporlama ve uyumla ilgili amaçların önemli özeliklerini vurgular. A-Faaliyet Amaçları Yönetimin Tercihlerini Yansıtır- Faaliyetlere ilişkin amaçlar, yönetimin, kuruluşun yapısı, içinde bulunduğu sektöre ilişkin değerlendirmeler ve performansı hakkında tercihlerini yansıtır. Faaliyet […]

Kontrol Ortamı-İlke 5 (Hesap Verebilirliği Uygulama ) Odak Noktaları

İLKE 5: Hesap Verebilirliği Uygulama Örgüt, amaçlar doğrultusunda, bireylerin kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler. Odak Noktaları Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Yapılar, Yetkiler ve Sorumluluklar aracılığı ile Hesap Verebilirliği Uygular- Yönetim ve yönetim kurulu, kuruluş çapında iç kontrol sorumluluklarının yerine getirilmesinde bireylerle iletişim kurmak ve hesapverebilirliği sağlamak […]

Kontrol Ortamı-İlke 4 (Yetkinliğe Bağlı Olduğunu Gösterir) Odak Noktaları

İLKE 4 – Yetkinliğe Bağlı Olduğunu Gösterir. Örgüt Amaçlar doğrultusunda yetkin bireyleri cezbetme, geliştirme ve elinde tutmaya ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Aşağıdaki odak noktaları, bu ilkeye ilişkin önemli özellikleri vurgulamaktadır. Odak Noktaları Politika ve Prosedürleri Oluşturur. Politika ve prosedürler, kuruluşun amaçlarına ulaşmasını desteklemek için gereken yetkinliğe ilişkin beklentileri yansıtır. Politika ve prosedürler; yatırımcıların, düzenleyici […]

Kontrol Ortamı-İlke 3 (Yapı, Yetki Ve Sorumlulukları Oluşturur) Odak Noktaları

İLKE 3: Yapı,  Yetki ve Sorumlulukları Oluşturur Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur. Odak Noktaları Aşağıda açıklanan odak noktaları, bu ilkeyle ilgili özelliklere vurgu yapar. Kuruluşun Tüm Yapılarını Dikkate Alır. Yönetim Kurulu ve Yönetim, kuruluşların amaçlarına ulaşmasını desteklemek amacıyla, kullanılan birden fazla yapıyı (faaliyet birimleri, […]

COSO İç Kontrol Modeli (1992)

Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen modeli olan Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar. COSO tarafından […]

İç Kontrolde Kısıtlamalar

Etkili bir İç Kontrol Sistemi kuruluşun amaçlarına ulaşacağına dair makul bir güvence verse de, doğal olarak bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu kabul eder. Etkili bir iç kontrol sistemi bile başarısızlığa uğrayabilir. Buna sebep olabilecek kısıtlamalar şunlardan kaynaklanabilir: İç kontrolün ön koşulu olarak oluşturulan amaçların uygunluğu, Karar almada kullanılan insan muhakemesinin yanlış ve yanlı olabileceği gerçeği, Hatalar […]

İç Kontrolün Tanımı Ve Amaçları

İç Kontrol Nedir? Bütün Dünyada geniş kabul gören COSO (Treadway Komitesini Destekleyen Örgütler Komitesi) İç Kontrol Çerçevesine Göre İÇ KONTROL’un tanımı şöyle yapılmıştır: 5088 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Rehberinde de İç Kontrol’un tanımı şu şekildedir. İç Kontrolün Amaçları Nelerdir? İşletmelerin varlıklarını korumak. Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini […]

Haziran 2017 COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Strateji ve Performansla Entegre Şekilde

I-COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (*) kimdir? Hileli finansal raporlamanın önlenmesi, iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim ve suiistimali önleme alanlarında kapsamlı rehberler hazırlamak suretiyle fikir önderliği yapmak amacıyla; Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü, Amerikan Muhasebe Birliği, Finansal Yöneticiler Enstitüsü, İç Denetçiler Enstitüsü, Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü Sponsorluğunda 1985 yılında kurulmuştur. (*) […]