Risk Yönetimi Hakkında Soru-Cevaplar

Risk Yönetimi nedir ve nasıl uygulanır? Misyonu nedir ve kimler tarafından nasıl yönetilir? Günümüzün rekabet ortamı kurumlar zayıf ve güçlü yönlerini tanıyarak, risklerini değerlendirmeliler. Alabilecekleri risk büyüklüğünü değerlendirerek, diğer riskler için önlem almalılar. Şirketler risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim kapasitelerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Şirketler faaliyetlerinin sürdürebilirliğini koruması ve amaçlarına ulaşmalarındaki en kritik yönetim araçlarından biri […]

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (the Institute of Internal Auditors) Yeni Bir Uygulama Rehberi

Risk Temelli Bir İç Denetim Planı Hazırlamak (Developing a Risk-based Internal Audit Plan) adlı uygulama rehberi İç Denetim Yöneticisi ve iç denetçilerin risk temelli bir iç denetim planı oluşturması ve sürdürmesine yardımcı olacaktır. Bu rehber şu aşamaların tanımlanmasına sistematik bir yaklaşım getirmektedir: Kuruluşu anlama, Riskleri tanımlama, değerlendirme ve önceliklendirme, diğer güvence sağlayıcılarla koordinasyon, Kaynakları tahmin […]

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi: Teolupus İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanlığı tarafından şirkete özel Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi verildi, Ekim 2019. Risk ve Risk Yönetiminin temel ilkeleri, kavramlar ve tanımlar, amaçlar, roller ve sorumluluklar, kısıtlar, uygulama ipuçları, başarı faktörleri, etkili bir kurumsal risk yönetimi sisteminin faydaları, vakalar, kurumsal risk yönetimi çerçeveleri, iş hedefleri- yönetişim-kültür-strateji-başarı ile […]

Haziran 2017 COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Strateji ve Performansla Entegre Şekilde

I-COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (*) kimdir? Hileli finansal raporlamanın önlenmesi, iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim ve suiistimali önleme alanlarında kapsamlı rehberler hazırlamak suretiyle fikir önderliği yapmak amacıyla; Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü, Amerikan Muhasebe Birliği, Finansal Yöneticiler Enstitüsü, İç Denetçiler Enstitüsü, Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü Sponsorluğunda 1985 yılında kurulmuştur. (*) […]