İç Denetimde Sosyal Becerilerin Önemi

Mehmet Kamil Tarhan * İç Denetim bir takım oyunudur. Dolayısıyla iç denetimin başarısı iç denetim yöneticisinin takımı yönetebilme becerisi kadar iç denetçilerin kişisel özelliklerine de bağlıdır. İyi bir iç denetçi, dürüst ve çalışkan olmasının yanı sıra aşağıdaki mesleki özelliklere de sahip olmalıdır. İletişim (sosyal) beceriler Mesleki sertifikasyonlar Sürekli kendini geliştirme En iyi uygulamaları ve gelişmeleri […]

COSO İç Kontrol Modeli (1992)

Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen modeli olan Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar. COSO tarafından […]

İç Kontrolde Kısıtlamalar

Etkili bir İç Kontrol Sistemi kuruluşun amaçlarına ulaşacağına dair makul bir güvence verse de, doğal olarak bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu kabul eder. Etkili bir iç kontrol sistemi bile başarısızlığa uğrayabilir. Buna sebep olabilecek kısıtlamalar şunlardan kaynaklanabilir: İç kontrolün ön koşulu olarak oluşturulan amaçların uygunluğu, Karar almada kullanılan insan muhakemesinin yanlış ve yanlı olabileceği gerçeği, Hatalar […]

İç Kontrolün Tanımı Ve Amaçları

İç Kontrol Nedir? Bütün Dünyada geniş kabul gören COSO (Treadway Komitesini Destekleyen Örgütler Komitesi) İç Kontrol Çerçevesine Göre İÇ KONTROL’un tanımı şöyle yapılmıştır: 5088 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Rehberinde de İç Kontrol’un tanımı şu şekildedir. İç Kontrolün Amaçları Nelerdir? İşletmelerin varlıklarını korumak. Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]