İç Kontrol Bileşenleri Ve İlkeleri

KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük Yönetim Kurulunun Gözetimi Yapı, Yetki ve Sorumlular Oluşturma Yetkinliğe Bağlılık Hesap Verme Sorumluluğu RİSK DEĞERLENDİRME Uygun Amaçlar Belirleme Riskleri Tanımlama ve Analiz Hile Riskini Değerlendirme Önemli Değişiklikleri Belirleme ve Analiz Etme KONTROL EYLEMLERİ Kontrol Eylemleri Seçme ve Geliştirme Teknolojiye Uygulanacak Genel Kontrolleri Seçme ve Geliştirme Politika ve Prosedürler Oluşturma […]

İç Kontrolün Tanımı Ve Amaçları

İç Kontrol Nedir? Bütün Dünyada geniş kabul gören COSO (Treadway Komitesini Destekleyen Örgütler Komitesi) İç Kontrol Çerçevesine Göre İÇ KONTROL’un tanımı şöyle yapılmıştır: 5088 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Rehberinde de İç Kontrol’un tanımı şu şekildedir. İç Kontrolün Amaçları Nelerdir? İşletmelerin varlıklarını korumak. Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini […]