Zor Danışman

Yazar: Y. Yağmur Katipoğlu 2000 yılının Ağustos ayından beri, lojistik üzerine danışmanlık yapan bir profesyonel olarak, ‘zor danışman’ sıfatını bu yazıda açıklamaya çalışacağım. Çevremde kariyerlerine “Danışman” olarak devam etmek istediğini bildiğim, Lojistik Sektörü’nde çalışan Tanıdıklarıma da böylelikle yardımcı olabileceğim. Danışmanlık veren profesyonelin, müşterisine hatalı veya yanlış bilgi verme şansı bulunmamaktadır. Çalıştığı süre boyunca yüzlerce doğru […]

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur İç Denetimin Misyonu Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile […]