Skip to main content
Haberler

Tersane İçin Stratejik Plan ve Kurumsallaşma Hizmeti

Tersane müşterimiz için stratejik plan ve kurumsallaşma hizmeti veriyoruz. Bu süreçte seçkin ekibimizle müşterimize sunduğumuz hizmet başlıkları şöyledir:

 • SWOT analizi 
 • Vizyon/misyon/değerler/hedeflerin tespiti
 • Organizasyon şemasının olgunlaştırılması
 • Görev tanımlarının yapılması
 • Performans değerleme sisteminin kurulması
 • İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi
 • Becerilerin geliştirilmesi
 • Performans ve verimlilik odaklı çalışma sisteminin oluşturulması
 • İş süreçlerinin mevcut ve olası riskleri ve iç kontrolleri dikkate alarak yazılı hale getirilmesi
 • Şirket prosedürlerinin yazılması
 • Kurum kültürünün temellerinin oluşturulmasına katkı

Tüm şirket süreçlerini kapsayan bu kapsamlı proje aynı zamanda şirketin ERP sistemi ile entegre şekilde çalışacaktır.

Kuruluş aşamasında olan tersane müşterimize bu hizmetle değer katıyoruz.

tersane

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English