Skip to main content
Makale

İhracatçılar İçin Turquality Sonrası Teşviklerden Yararlanma Rehberi 

Türkiye’nin globalleşen ekonomisinde markaların ve ihracatın güçlenmesi için hayata geçirilen Turquality programı, ülke ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020 yılında ihracatın %50’sini gerçekleştiren 1000 firma arasında Turquality programına dahil olan firmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu yazıda, Turquality desteklerinden ve marka desteklerinden nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağız. Ayrıca başarılı destek başvurusunun koşullarını ve Turquality teşvik başvurusu sürecinde ve uygulama aşamasında danışman kullanmanın faydalarını detaylı olarak ele alacağız.

 Turquality Destekleri

Turquality programı kapsamında sunulan destekler, ihracatçı firmaların uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Turquality programıyla desteklenen firmaların ihracat hacimlerinde önemli bir artış yaşanmaktadır. Bu kapsamda verilen destekler aşağıda sıralanmıştır:

 • Tanıtım ve reklam faaliyetleri
 • Fuar, showroom ve diğer satış noktaları açılışları
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Yurt dışında düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlama

Marka Destekleri

Marka destekleri ise firmaların marka bilinirliğini ve değerini artırmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, aşağıdaki Turquality destekleri sayesinde marka tescil başvurularında da önemli bir artış yaşanmaktadır.

 • Marka tescil süreçleri
 • Marka değerlendirme ve analiz çalışmaları
 • Marka konumlandırma ve stratejilerinin geliştirilmesi
 • Marka iletişimi ve tanıtım faaliyetleri

Başarılı Destek Başvurusunun Koşulları

Tanıtım, danışmanlık, istihdam, sertifikasyon, kira, franchise, pazar araştırması, marka, patent, tescil gibi Turquality ve marka desteklerinden yararlanmak için başvurularınızın kalitesi önemlidir. Türkiye Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen başarılı destek başvurusu koşulları şunlardır:

 1. Firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren ve ihracata yönelik üretim yapan bir yapıya sahip olması
 2. Firmanın belirli bir marka değeri ve uluslararası pazarlarda tanınırlığı olması
 3. İhracat potansiyeli yüksek ve inovasyon kabiliyetine sahip olması
 4. Ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle hareket etmesi

Turquality Teşvik Başvurusu Sürecinde Danışman Kullanmanın Faydaları

Turquality teşvik başvurusu sürecinde başvuru sürecini kolaylaştırmak ve başarı şansını artırmak için danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu sayede, Turquality programıyla ilgili mevzuatları ve süreçleri daha iyi anlayarak, başvurunuzu doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanın faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. Doğru strateji belirleme: Danışmanlar, firmanızın ihtiyaçlarını ve hedeflerini analiz ederek, Turquality programına uygun bir strateji geliştirmenize yardımcı olur. Bu sayede başvurunuzun başarı şansı artar ve teşviklerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.
 2. Başvuru sürecini kolaylaştırma: Danışmanlar, başvuru sürecinin tüm aşamalarında size rehberlik ederek, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Böylece firmanızın zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanma imkânı elde edersiniz.
 3. Mevzuat ve süreçlere hakimiyet: Turquality programının mevzuatları ve süreçleri karmaşık olabilir. Danışmanlar, bu konularda deneyimli oldukları için, firmanızın hatalardan kaçınmasına ve uyumlu bir başvuru gerçekleştirmesine yardımcı olur.
 4. Etkin raporlama ve takip: Danışmanlar, teşviklerin kullanımını ve projelerin ilerleyişini düzenli olarak takip etmenize ve raporlamanıza yardımcı olur. Ayrıca süreçlerin doğru ve etkin yönetilmesini sağlar. Bu sayede teşviklerden elde edilen faydanın maksimize edilmesi mümkün olur.
 5. Sürekli gelişim ve destek: Danışmanlar, Turquality programının sürekli güncellenen mevzuatları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. Bu nedenle firmanızın sürekli olarak gelişim göstermesine ve yeni fırsatlardan haberdar olmasına yardımcı olur.

Turquality teşvikleri ve marka destekleri, Türkiye’nin global markalar yaratma ve ihracatını güçlendirme hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, Turquality desteklerinden yararlanmak ve global pazarda başarı elde etmek isteyen firmalar için önemli bir başlangıç noktası olacaktır.

Başarılı bir destek başvurusu ve teşviklerin etkin kullanımı için danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı düşünebilirsiniz. Böylece firmanızın uluslararası pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesi, marka değerini ve ihracat hacmini artırması mümkün olacaktır. İşte Turquality programından yararlanmak isteyen firmaların atması gereken adımlar:

Turquality ve Marka Destekleri Başvurusu Adımları

Bu süreçte firma ön inceleme çalışmaları yapılır ve iyileştirme alanları belirlenir. Belirlenen iyileştirme alanları ile ilgili belge eksiklikleri giderilir, ön inceleme sunumları hazırlanır ve prova ön inceleme provası yapılarak son eksiklikler tamamlanır. Adım adım izlenecek süreç aşağıda özetlenmiştir:

 1. Ön Değerlendirme: Firmanızın Turquality programı kapsamında sunulan desteklerden yararlanmaya uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir. Bu değerlendirmede firmanızın ihracat potansiyeli, ürün ve hizmet kalitesi, marka değeri ve uluslararası tanınırlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 2. Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Rehberlik: Başvurunuz için gerekli belgeleri ve bilgileri toplayarak, eksiksiz bir başvuru dosyası hazırlamanız gerekmektedir. Destek başvurusu dosyası güncel yönetmelik ve tebliğlere uygun olmalı ve destek programının gerektirdiği tüm bilgi ve belgeleri içermelidir.
 3. Başvuru Yapılması: Hazırlanan başvuru dosyasının işleme konulmasından sonra başvuru süreci takip edilir ve bakanlıkça talep edilen ek bilgi ve belgeler hazırlanır. Bu süreçte varsa değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgiler paylaşılır.
 4. Destekten Faydalanma: Olumlu sonuçlanan başvurunun ardından, Turquality ve Marka destek programının adımları takip edilir. Gelişim yol haritası, harcamalar, harcama belgeleri ve ödemeler izlenerek işlemlerin yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesi konusunda yönlendirmeye devam edilir.

Turquality programından yararlanarak, Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkıda bulunabilir ve firmaların global pazarda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayabilirsiniz. Bu çalışmada anlatılan süreçleri ve stratejileri takip ederek, Turquality programının sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız. Unutmayın ki, sürekli gelişim ve yenilikçi yaklaşımlar, başarılı bir ihracat stratejisinin temel taşlarıdır.

Turquality Programının Sürekliliği ve Başarı Öyküleri

Turquality programına dahil olan firmalar, uluslararası arenada marka bilinirliği ve değeri artırmak için desteklerden yararlanarak ihracat hacmini ve istihdamı artırmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Turquality programına dahil olan firmaların ihracat hacmi ve istihdamı, programın başlangıcından bu yana sürekli olarak artmaktadır. Bu başarı öyküleri, diğer firmalar için de önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Turquality programının başarı öyküleri, programın sürekliliğinin ve ihracat hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığının göstergesidir. Küresel rekabette söz sahibi olmak isteyen Türk firmaları için Turquality programı, büyük fırsatlar sunmaktadır.

Turquality programına kabul edildiniz, peki şimdi ne yapmalı?

Programa dahil olduktan sonra size sunulan birçok teşvikten yararlanabilirsiniz. Yol haritanızdaki önceliklere göre seçeceğiniz iş ortakları ile çalışmalara başlayabilirsiniz.

Turquality Kapsamında Sunduğumuz Yönetim Danışmanlıkları

Teolupus Turquality veya Marka Destek teşviki alan firmalara birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile organizasyonel başarıyı ve sürdürebilirliği destekliyoruz. Turquality kapsamında Teolupus’dan alabileceğiniz teşvik kapsamındaki destekleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

KURUMSAL ALTYAPI OLUŞTURMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIKLAR

Destek UnsuruKapsam
Değer Zinciri YönetimiKurulacak altyapının nev’i, dağıtım ve tedarik kanalları, operasyon, depolama, satış sonrası hizmet altyapısının kurulması ve optimizasyonuna yönelik danışmanlık giderleri
Değişim YönetimiOrganizasyonel yeniden yapılanma, yeni sistem ve uygulamaların adaptasyonu, yurt dışı şirket birleşme ve yurt dışı şirket satın almaları sonrası adaptasyona ilişkin danışmanlık giderleri
Finansal YönetimFirmaların finansal stratejilerine ilişkin (kredilendirme, dış kaynak kullanımı vb.) alacağı danışmanlık giderleri
Fiyatlama ve Kârlılık YönetimiFiyat ve kâr optimizasyonuna ilişkin alınacak danışmanlık giderleri
İnsan Kaynakları Yönetimiİşe alım, oryantasyon, performans, terfi ücret ve yetenek yönetimi, kariyer planlamaya yönelik danışmanlık giderleri
İş Geliştirme ve İş SürekliliğiKuruluşun ve organizasyon yapısının analizi, iş etki ve risk analizi, iş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi, plan ve süreç geliştirmeye ilişkin danışmanlık giderleri
İtibar ve Kriz Yönetimi DanışmanlığıFirmanın pazardaki saygınlığına ilişkin krizlerin yönetilmesine ilişkin danışmanlık giderleri
Kalite Yönetimi ve KontrolKalite sistemlerinin oluşturulması ve sürekliliğine yönelik danışmanlık giderleri
Kurumsal Kimlik OluşturulmasıKurumsal marka kimliği oluşturulmasına yönelik danışmanlık giderleri
Kurumsal YönetişimŞirket politika ve prosedürlerinin belirlenmesine ve mevcut kurumsal yönetim politikalarını gözden geçirilmesine yönelik danışmanlık giderleri
Marka YönetimiTüketici nezdinde markanın algısı ve pazarda yer alan rakiplere göre markanın farklılaştırılması, pazara özel marka mesajının tasarlanmasına yönelik alınan danışmanlık giderleri
Pazara Giriş DanışmanlığıHedef pazar seçimine ilişkin karar almaya yardımcı olmak üzere pazarların kendine özgü dinamiklerinin değerlendirildiği, rakiplerin güçlü/zayıf yanlarıyla irdelendiği ve giriş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik danışmanlık giderleri
Risk YönetimiKurumsal risk süreçlerinin tespit edilmesi, kategorize edilmesi, sorumlularının belirlenmesini, risklerin etki değerlendirmelerinin yapılarak bu risklerin kontrol altına alınması için gerekli aksiyonlara yönelik danışmanlık giderleri
Süreç YönetimiSüreçlerin ve performans kriterlerinin belirlenmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesine yönelik danışmanlık giderleri
Üretim Yönetimi/ Performansının İyileştirilmesiÜretim süreçlerinin optimizasyonuna ilişkin alınacak danışmanlık giderleri (yalın üretim, 6 sigma, kaizen vb.)

MÜNHASIRAN HEDEF PAZARLARA YÖNELİK DANIŞMANLIKLAR

Destek UnsuruKapsam
Marka YönetimiTüketici nezdinde markanın algısı ve pazarda yer alan rakiplere göre markanın farklılaştırılması, pazara özel marka mesajının tasarlanmasına yönelik alınan danışmanlık giderleri
Pazara Giriş DanışmanlığıPazar seçimine ilişkin karar almaya yardımcı olmak üzere pazarların kendine özgü dinamiklerinin değerlendirildiği, rakiplerin güçlü/zayıf yanlarıyla irdelendiği ve giriş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik danışmanlık giderleri
Pazarlama DanışmanlığıPazarlama hedeflerini belirleme, rakip konumlandırması, hedef müşteri profili ve markaya yönelik konumlandırma, hedef müşteri analizi, pazarlama planı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderleri
Satış DanışmanlığıSatış takip raporları hazırlama, satış kanallarını yapılandırma, bayi yönetim modeli oluşturma, satış ekibi için prim sistemleri kurmaya yönelik danışmanlık giderleri
Perakende DanışmanlığıPerakende zincirlerinde yer almaya yönelik danışmanlık giderleri
Dağıtım Kanalı YönetimiKurulacak altyapının nev’i, dağıtım ve operasyon, depolama, satış sonrası hizmet altyapısının kurulması ve optimizasyonuna yönelik danışmanlık giderleri
Fiyatlama ve Kârlılık YönetimiFiyat ve kâr optimizasyonuna ilişkin alınacak danışmanlık giderleri
Mağaza YönetimiMağaza konumlarının seçimi, mağazaların açılması, dizaynı ve işletilmesine yönelik danışmanlık giderleri
Hukuk DanışmanlığıYurt dışında şirket kuruluşu ve yurt dışında markaya yönelik sözleşmelerin oluşturulması ve korunmasına yönelik danışmanlık giderleri
İtibar ve Kriz Yönetimi DanışmanlığıFirmanın pazardaki saygınlığına ilişkin krizlerin yönetilmesine ilişkin danışmanlık giderleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ÇalışmalarıKurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin oluşturulmasına ve takibine yönelik danışmanlık giderleri

Sonuç olarak, Turquality programı ve marka destekleri, Türkiye’nin ihracatını ve global marka değerini artırmak için önemli bir araçtır. Bu rehber, firmanızın Turquality programına başvuruda bulunma ve desteklerden yararlanma sürecinde başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Başarıya giden yol, sürekli gelişim, yenilikçi stratejiler ve etkin destek kullanımı ile mümkündür.

TeoLupus, uzmanlığı doğrultusunda profesyonel Turquality ve Marka Destekleri kapsamındaki hizmetlerin önemli kısmını sunmaktadır. Ücretsiz ön inceleme ve teşhis çalışması yaptırarak Turquality ve marka desteklerinden kapsamında sunduğumuz hizmetlerden kolaylıkla faydalanmanızı sağlayacak işletmenize özel çözümlerimizi görmek için bizimle iletişime geçin.

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English