Skip to main content
BilgiYayınlar

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors-IIA) Ocak 2013 tarihinde yayımladığı ilk Üçlü Savunma Hattını Temmuz 2020 tarihi itibariyle yeniledi. Yeni modelin temel özellikleri şöyle:

Üçlü Hat Modeli, kurumların, amaçlara ulaşılmasına ve güçlü bir yönetişimin ve risk yönetiminin sağlanmasına en fazla yardımcı olan yapıları ve süreçleri tanımlamalarına yardımcı olur.

Bu model tüm kurumlara uygulanabilir ve aşağıdaki yollarla en uygun hale getirilir:

  • Prensip bazlı bir yaklaşım benimsemek ve modeli kurumun amaçlarına ve şartlarına uygun şekilde uyarlamak.
  • Risk yönetiminin amaçlara ulaşma ve değer yaratmanın yanı sıra, “savunma” ve yaratılan değeri koruma konularındaki katkısına odaklanmak.
  • Modelde temsil edilen rolleri ve sorumlulukları ve bunlar arasındaki ilişkileri açık bir şekilde anlamak.
  • Faaliyetlerin ve amaçların, paydaşların önceliklendirdiği menfaatler ile uyumlu olmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak.

ucluhatmodeli - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ’nün Üçlü Hat Modeli - 2023 - iia üçlü hat modeli

Üçlü Hat Modelinin İlkeleri

  1. Prensip: Yönetişim

Bir kurumun yönetişimi, paydaşlara karşı hesap verebilirliği, (riskin yönetilmesi de dâhil) aksiyonları ve iç denetim fonksiyonu tarafından sunulan güvence ve tavsiyeleri mümkün kılan uygun yapı ve süreçlerin bulunmasını gerektirir.

  1. Prensip: Yönetişim organının rolleri

Yönetişim organı uygun yapı ve süreçlerin mevcudiyetini, kurumsal amaçlar ve faaliyetlerin paydaşların menfaatleriyle uyumluluğunu, yasal düzenlemelere ve etik beklentilere uyumu sağlar. Yönetime sorumluluklar atayıp kaynak temin eder. İç denetim fonksiyonunu tesis eder ve gözetir.

  1. Prensip: Yönetim ve birinci ve ikinci hat rolleri

Birinci hat rolleri ürünlerin ve/veya hizmetlerin kurumun müşterilerine ulaştırılmasıyla doğrudan uyumludur ve destek fonksiyonlarının rollerini de içerir. İkinci hat rolleri risk yönetimi konusunda yardım ve destek sunar.

  1. Prensip: Üçüncü hat rolleri

İç denetim, yönetişim ve risk yönetiminin yeterliliği ve etkililiği hakkında bağımsız ve objektif güvence ve tavsiye sunar.

  1. Prensip: Üçüncü hat bağımsızlığı

İç denetimin yönetim sorumluluklarından bağımsız olması onun objektifliği, yetkisi ve güvenilirliği (kredibilitesi) açısından kritiktir.

  1. Prensip: Değer yaratma ve koruma

Ortaklaşa birlikte çalışan tüm roller, birbirleriyle ve öncelikli paydaş menfaatleriyle uyumlu hâle getirildiklerinde değer yaratmaya ve yaratılan değerin korunmasına katkıda bulunurlar.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated.pdf

https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/Three-Lines-Model.aspx

https://www.tide.org.tr/duyuru/836/Uclu-Hat-Modeline-Iliskin-Onemli-Guncelleme-Yayimlandi

Bu gönderi şu adreste de mevcuttur: English